Presse

infoREGI as. Etablert 2010 .

Visjon: «Fylle tomme rom»

Organisasjonsnummer: 995082837.

Kontor i Lier Kommune.

Fyller tomrom inspirerer ansatte og foresatte  i skolenorge med  Foreldrepulsen barnehager og grunnskoler
Utdanner og inspirerer Elever og studenter med inforegi på infoskjermer.  (Elevpulsen , Studentpulsen ) 

 

Andre tjenester:

- Utvikling av profil, webdesign, hosting, markedsmateriell.

- Infoskjermer

- Prosjektledelse

- Sosiale medier, film - events

- Live streaming

Grunnlegger og daglig leder: Jostein Spangen Hoset